Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Benutzerspezifische Werkzeuge

Sektionen

Sie sind hier: Startseite / 2012 / Fukuşima felaketini anma ve nükleer güç kullanımına son verme talebi konusunda ICOR ve ILPS'nin ortak açıklaması

Fukuşima felaketini anma ve nükleer güç kullanımına son verme talebi konusunda ICOR ve ILPS'nin ortak açıklaması

ICOR'un ve ILPS'nin tüm bileşenlerine:

Sevgili arkadaşlar sevgili yoldaşlar,
ILPS ve ICOR, geçen yıl nükleer enerji ve nükleer silahlanmaya karşı ortak bir açıklama yayınlamıştı. Her iki örgüt de bu konuda 1 Eylül'den bu yana bir kampanya yürütmektedir. 3 Aralık Dünya Çevre Günü'nde, bu ortak çağrıyı propaganda eden ve ilgiyi kampanyaya odaklayan birçok gösteri ve eylem yaptı.

Bu nükleer felaketlerden en büyüklerinden birini, geçen yıl Japonya'daki nükleer tesislerin tsunamiyle tahrip olduğunda gördük. Radyasyonun etkilerinin binlerce kilometre ötedeki yerlere kadar yayıldığı farkedildi. Bu tür yerlerde ve Fukuşima'ya yakın bölgelerdeki radyasyon miktarı kasıtlı olarak düşük gösterildi. Felaketin gerçek boyutları Japon ve diğer emperyalist güçler tarafından nükleer enerji propagandasına güç kazandırmak amacıyla önemsizleştirildi.

11 Mart 2012, Fukuşima felaketinin birinci yılı. ICOR ve ILPS'ye bağlı tüm yapıları, dikkatleri nükleer enerjinin gerçek doğasına çekmek ve nükleer enerjiye karşı dünya çapında desteği artırmak için militan gösteriler ve eylem programları yapmaya çağırıyoruz. Bu tür gösteri ve programların çerçevesi -ekte bir kopyası bulunan- ICOR ve ILPS tarafından benimsenen ortak açıklamadır.

Size aynı zamanda bir protesto ve talepler manifestosu formu gönderiyoruz. Bunun, nükleer enerjiye karşı olan milyonlarca insan tarafından imzalanacağını düşünüyoruz. Bu imza metni ve eylemlerle BM'nin görüş alanına gireceğiz. Bütün yapıları, 11 Mart'tan başlayıp Hiroşima Günü olan 6 Ağustos'a kadar olan sürede, ölümlerin ve Fukuşima'daki yıkımın anılarını hatırlatarak uyandırmak için nükleer enerjiye karşı bu manifesto doğrultusunda insanları kampanyaya katılma yönünde hazırlamaya çağırıyoruz.

Arkadaşlar ve yoldaşlar,
Emperyalizm, doymak bilmez kar dürtüsüyle dünyanın doğal ve insani kaynaklarını tahrip ediyor. Burjuva NGO'lar (sivil toplum örgütleri -çn), çevre tahribatının asıl suçlusu olarak emperyalizmi hedefe çak(a)maz. Bunu ancak, geniş kitlelerin, özellikle de emperyalizmin kötüniyetli eylemlerine etkili bir tarzda meydan okuyabilecek işçi sınıfı öncülüğünde ezilen ve sömürülen yığınların harekete geçirilmesi başarabilir. Bütün bileşenleri bu görevlerin gerektirdiği aciliyete uygun davranmaya çağırıyoruz.

 

INTERNATIONAL COORDINATION

OF REVOLUTIONARY PARTIES

AND ORGANIZATIONS (ICOR)

INTERNATIONAL LEAGUE

OF PEOPLES' STRUGGLE

(ILPS)

 

-Office of the ICC-

Buererstrasse 39

D-45899 Gelsenkirchen

Germany

Phone: +49-209-3597479

email: coordinationint@yahoo.co.uk

Postbus 1452

3500 BL Utrecht

The Netherlands

email: secretariat@ilps.info

ilp515@runbox.com

Artikelaktionen