Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2013 / Rojava'yı Desteklemek İçin Enternasyonal Kampanya!

Rojava'yı Desteklemek İçin Enternasyonal Kampanya!

MLKP, 19. Ağustos 2013

Suriye'de kanlı iç savaş iki seneden fazla bir zamandır devam ediyor. Bu zaman zarfında 100 binden fazla insan Rusya ve İran tarafından desteklenen Assad önderliğindeki Baas-Rejiminin gerici güçleri ve Batılı emperyalistler, S. Arabistan, Katar ve Türkiye tarafından desteklenen El Kaide ve “Özgür Suriye Ordusu”nun silahlı çeteleri ve paralı askerleri arasındaki çatışmalarda öldürüldü. Bu süreçte bu savaşın karakteri de açığa çıktı; bu savaş emperyalist devletlerin ve komşu devletlerin işbirlikçi burjuvazileri adına sürdürülen bir savaştır.

Bu kanlı çatışmalar zarfında Suriye'nin kuzeyinde Rojava'da (Batı Kürdistan'da) Kürt halkı bir sene önce ayaklandı ve kendi kaderini kendi kendisi tayin etmeye yöneldi; önemli yaşam alanları üzerine yönetimi eline aldı ve bölgenin bütün etnik dinsel ve toplumsal gruplarının temsil edildikleri belediyesel konsey yapılarını oluşturmayı amaç edindi.

Bu kendini yönetme alt yapılarının inşasından bu yana Rojava'da halk sürekli, hem Suriye rejimi ordusunun ve hem de Türkiye'den gelerek eylem yapan El Nusra çetesinin (El Kaide'nin bir türevi) saldırılarına maruz kaldı. Burada sadece Kürt şehirlerime ve köylerine tanklarla, havan toplarıyla ve yüzlerce silahlı savaşçılarla yapılan kalleş saldırılar değil, aynı zamanda halkı baskı altına almak için sivilleri kaçırmak da söz konusudur. Hala yüzlerce insan, öncelikle kadınlar ve çocuklar çetelerin elindedir. Her gün paralı çeteler ve Kürt Savunma Birlikleri (YPG) arasında çatışmalar olmaktadır.

Çatışmaların yanı sıra her şeyden önce çok yönlü ambargo ile Kürt özyönetimi teslimiyete zorlanmaktadır ki, bundan en çok Rojava halkı zarar görmektedir. Güney (Irak) ve Kuzey Kürdistan (Türkiye) sınırları demokratik özyönetim yapılarının inşasından bu yana kapanmıştır. Büyük geçim ve tedarik sorunları olmasına rağmen hem Türk hem de Güney Kürdistan hükümeti sınırları açmamayı, gıda maddelerinin, ilaçların, benzin, tıbbi araçların ve başkaca yaşamsal maddelerin Batı Kürdistan'a nakledilmesini reddediyorlar. Suriye tarafından da Kürt bölgesini en elzem maddelerin getirilmesinin olanakları yoktur. Bütün bu saldırılara ve engellere rağmen Rojava halkı, demokratik özyönetim ve kendi kendini yönetme yolunda ilerlemede ve kazanımlarını savunmada kararlıdır. Ambargodan dolayı yaşamsal maddelerin olmaması halkı desteğe muhtaç duruma getirmektedir. Özellikle küçük çocuklar ve yaşlı insanlar ambargonun sonuçlarından oldukça etkilenmekteler.

 

Rojava yalnız değildir! Enternasyonal dayanışma ambargoyu parçalıyor!

Biz komünistler için enternasyonal dayanışma güzel sözlerden, konuşmalardan, dayanışma açıklamaları yazmaktan daha fazla bir şeydir. Bizim devrimci dayanışmamız kendini gerçekten sokaklarda gösterir. Bu nedenden dolayı partimiz MLKP, ICOR (Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu) ile birlikte Rojava'da halkı fiilen desteklemek için bir kampanya örgütlemektedir.

Kampanya boyunca çeşitli ülkelerde Rojava'da insanların güncel durumu üzerine bilgilendirme yapılacak. Batı Kürdistan'da halkın, emperyalistlerin Suriye'deki iç savaş taraflarının hizmetine sundukları gibi uluslararası lobileri yok.

ICOR'un diğer üye örgütleri ve partileri ile birlikte para ve maddi yardım toplamak ve böylece Rojava'da emperyalist saldırganlıklara karşı direnişi ve Batı Kürdistan halkının özgürlük ve özyönetim mücadelesini desteklemek ve ambargoyu delmek istiyoruz. Sadece yaygın olarak ilaç, tıbbi araç, gıda maddeleri ve para toplamakla insanlık dışı ambargo boşa çıkartılabilinir.

Bütün anti-emperyalistleri, ilerici ve devrimci örgütleri ve partileri yakında Rojava için başlatılacak dayanışma kampanyasına katılmaya ve bunu eylemler ve düşüncelerle sahiplenmeye ve büyütmeye çağırıyoruz. Dayanışmamız Batı Kürdistan halkı için özgülükleri yolunda bir dayanak olsun.

Document Actions