Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2014 / Ateş Altında 20 Yıl! Binler MLPK'nin 20. Kuruluş Yılını Kutladı!

Ateş Altında 20 Yıl! Binler MLPK'nin 20. Kuruluş Yılını Kutladı!

MLKP Enternasyonal Bülten Sayı: 145, 1 Kasım 2014 /


Binlerce genç, kadın, işçi ve göçmen partimiz MLKP'nin 20. kuruluş yılını Leverkusen'de (Almanya) büyük bir festivalle kutladı. “Ayaklanma, Devrim, Sosyalizm” çağrısıyla binlerce insan birçok Avrupa ülkesinden partimizin 20. kuruluş yılını kutlamaya geldi. Fransa'dan, İngiltere'den, İsviçre'den, Belçika'dan, Avusturya'dan, Hırvatistan'dan, İspanya'dan insanlar bu büyük günü ortaklaşa kutlamak için geldiler.

Festival, Komünist Gençlik Örgütü'nün güçlü bir gösterisiyle açıldı. “Yaşasın partimiz MLKP”, “Yaşasın Kobane”, “Ayaklanma, Devrim, Sosyalizm” şiarları ve partimizin bayraklarıyla çok sayıda genç Leverkusen'i dolaştı.  

Festival programı Rojava Devrimi üzerine bir panelle başladı; panel konuşmacıları PYD temsilcisi Ariya Issa ve sosyalist gazeteci İbrahim Çiçek idi. Her ikisi de Kobane'de güncel durum, Rojava Devriminin sınırlarını aşan anlamı ve Ortadoğu'da mücadele üzerine konuştu. Festivalin çok sayıda katılımcısı sorularıyla ve konuşmalarıyla tartışmaya katıldı.
 
MLKP temsilcisi parti adına binlerce katılımcıyı selamladı. Video ile partimizin mücadelesi ve ateş altında 20 yıllık yürüyüşü gösterildi ve video mesajla MLKP'nin Rojava'daki savaşçıları festivali selamladılar; “Rojava'da yeni bir sistem kuruldu. MLKP savaşçıları olarak bu gelişme karşısında susamazdık. Bu nedenle YPG savaşçılarıyla ilişki içinde gerici güçlere karşı savaşıyoruz. Herkesi bu mücadeleye katılmaya çağırıyoruz” açıklamasını yaptılar.

Bütün festivalin merkezinde Rojava Devrimi, Kobane'nin kahramanca direnişi, MLKP'nin mücadelesi ve birkaç hafta önce Rojava Devriminin savunmasında Kobane'de yaşamını yitiren Suphi Nejat Ağırnaslı (Paramaz Kızılbaş) gibi ölümsüz şehitleri yer aldı. MLKP'nin ölümsüz şehitlerinin birçok yakını da, Suphi Nejat Ağırnaslı'nın kızkardeşi, Serkan Tosun'un babası, festivale katıldı. Serkan Tosun'un babası katılımcıları selamladı ve konuşmasında şun söyledi: “Rojava'daki kahraman mücadele önünde saygıyla eğiliyorum. Serkan iyi, cesaretli bir insandı, tereddüt etmeden yaşamını ortaya koyan bir yoldaştı. Serkan, devrimin ve halkların bir şehididir. Onunla gurur duyuyorum”.

Çok sayıda müzik grubunun yer aldığı festivalde Limter-İş sendikası başkanı Kamber Saygılı, HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ve NAV-Dem Başkanı Yüksel Koç da birer konuşma yaparak festivali, MLKP'nin mücadelesini ve Rojava Devrimini selamladılar.
TKP/ML ve MKP'nin yanı sıra festivale PKK Merkez Komitesi de MLKP ile ortak mücadeleyi vurgulayan ve Türkiye devrimci hareketini temel müttefikleri olarak gördüklerini açıklayan bir mesaj gönderdi.

Festivale çok sayıda uluslararası delege katıldı ve kendi dillerinde MLKP'nin mücadelesini selamladı. Gelemeyen çok sayıda örgüt de festivali ve MLKP'nin 20 yıllık mücadelesini gönderdikleri mesajlarla selamladılar; Hırvatistan'dan, İspanya'dan, Lübnan'dan, Güney Afrika'dan, Almanya'dan, Bulgaristan'dan, Sri Lanka'dan, Fransa'dan, İran'dan, Yugoslavya'dan Fas'tan, Hollanda ve Afganistan'dan gelen mesajlar okundu.

Festival devasa bir devrimci güç ve enerji verdi. Festival, partimizin Marksist-Leninist parti olarak  karakterini ve 20 yıllık tarihini yansıttı.

Document Actions