Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2014 / Çeşitli Ürünlerle Ticaret Yapma Üzerine

Çeşitli Ürünlerle Ticaret Yapma Üzerine

2. İCOR Dünya Konferansı Kararı, 01 Nisan 2014
  1. ICOR’un kuruluş tüzüğü devrimci işçi örgütünün finanse edilmesi için araç olarak “devrimci yayınların satışını ve benzer diğer olanakları” öngörüyor. Böylece ICOR’u mali bakımdan sürekli bir şekilde ayakta tutabilecek gelirler sağlamak için çeşitli ürünlerin pazarlanmasının ele alınması mali çalışmanın görevlerindendir.

  2. Çeşitli ürünleri pazarlama ve gerekli işlemleri yerine getirme görevinin tam bir şekilde belirlenmesi CCC ile işbirliği içinde ICC tarafından tespit edilmek zorundadır. Bununla ilgili bir karar taslağının üyelere mümkün olan en kısa süre içinde sunulması gerekir.

  3. Bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirmek için ilkelere uyulmak zorundadır.

  4. Her şeyden önce ICOR-üye ülkelerinde dernekler, limitet şirketler, ticari iş yapma vasıflarına sahip kişiler vs. gibi yasal olarak meşru kurumların yaratılması.

  5. Satışa sunulan ürünlerin sürümü için stratejik mekânlarda satış noktalarının yaratılması.

  6. Satışa sunulacak ürünlerin ihraç edici ülkelerde makul giderlerle sürekli olarak üretilmesinin – üretim sürecinde proleter değerler zedelenmeksizin - güvence altına alınması.

  7. İhraç edilecek ürünlerin masraflarını aşırı derecede sınırlamaksızın makul fiyatlarla sürekli bir ihracatın güvence altına alınması

  8. İmalat-, transport- ile satış hizmet giderleri ve satış fiyatları arasında bir fark gözetme.

  9. Söz konusu çeşitli giderler düşüldükten sonra satış kazancın ihraç eden ile ithal eden örgüt arasında % 50 - % 50 paylaşılması gerekir.

  10. Çeşitli ürünler ICOR üye aidatları yerine sayılmaz; aidatlar, eğer üyelerin para aidat miktarları ICOR’un merkezi kasasına doğrudan girmişse, ancak o halde ödenmiş sayılır.

PDF

Document Actions