Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2014 / Rojava ile Dayanışma! Her türden sömürgeci ve emperyalist saldırıya karşı!

Rojava ile Dayanışma! Her türden sömürgeci ve emperyalist saldırıya karşı!

İCOR 2. Dünya Konferansı Kararı, 01 Nisan 2014

 

Gerici Baas-rejimi ile ÖSO/El-Nusra/ISIS-silahlı çeteleri arasındaki kanlı savaş 3 yıldan fazladır devam ediyor ve daha şimdiden 150 binden fazla ölüme mal oldu. Çeşitli emperyalistler ve yerel rejimler başından beri iki taraftan birini destekleriyle kışkırtılar, teşvik ettiler ve gerdiler. Her iki taraf da bunu yaparken Suriye halklarının çıkarlarını hiçbir şekilde savunmadılar.

Bu kanlı savaşın ortasında Rojava’daki Kürt halkı ayağa kalktı; Suriye’deki Kürt bölgelerini kurtardı ve yaşamın tüm alanlarında -giderek daha somut biçimler alan- öz yönetim yapılanmalarının inşasına başladı.

Bu kazanımlar sürekli saldırı altında, çok yönlü ambargo ile Rojava ve Ortadoğu’daki tüm halkların için bu umut boğulmaya çalışılıyor.

Geçen yıl Rojava’nın aktif bir şekilde savunulması sırasında ICOR’un üye örgütü MLKP’nin militanı yoldaş Serkan Tosun ve daha birçok militan silahlı çeteler tarafından katledildi.

ICOR Rojava’daki Kürt halkının haklı mücadelesiyle dayanışıyor. Bunu pratikte de göstermek için ICOR geçen yıl Rojava halkı için bir dayanışma kampanyası yürüttü ve üye örgütleri vasıtasıyla Rojava’daki durum hakkında bilgilendirdi.

2. ICOR Dünya Konferansı Rojava’daki nüfusun demokratik özerklik ve özyönetim için mücadelesi ile ve ulusal ve sosyal kurtuluş için mücadeleleri ile dayanışıyor. Her türlü emperyalist müdahaleyi, bölgenin gerici devletlerinin müdahalesini ve Suriye’deki İslami terörist çetelerin saldırılarını mahkum ediyor.

2. ICOR Dünya Konferansı Cizîre, Kobanê ve Efrin’de ilan edilen ve hakeza demokratik bir özyönetime doğru diğer adımları atan Rojava’daki yerel öz yönetimleri selamlıyor.

2. ICOR Dünya Konferansı Kürt halkının Kürdistan’ın tüm parçalarındaki özgürlük mücadelesiyle dayanışıyor ve Kürt halkının kendi kaderini belirleme hakkını savunuyor.

Document Actions