Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2016 / Saray kanlı iktidar hazırlığı yapıyor, özsavunmadan başka yol yok

Saray kanlı iktidar hazırlığı yapıyor, özsavunmadan başka yol yok

MLKP MK 19 Temmuz 2016

 

Kendisini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak tanımlayan ırkçı militarist cunta 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundu. Askeri darbecilere bağlı güçler ile Saray cuntasına bağlı polis ve yardımcısı sivil islamcı ırkçı güruhlar arasında yaygın biçimde silahlı çatışmalar meydana geldi. Birkaç yüz kişi yaşamını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Darbecilerin ilk hedefi Erdoğan-AKP Saray cuntasından iktidarı silah zoruyla almaktı. Militarist Yurtta Sulh cuntası başarılı olsaydı kuşkusuz halklarımıza, işçiler ve ezilenlere karşı, inkarcı faşist Saray cuntasının rolünü üstlenecekti.

Irkçı militarist askeri cuntasının darbe girişimi, egemen sınıfların yönetememe krizinin derinleşerek sürdüğünü, faşist diktatörlüğün saflarındaki çatlakların klikler arası silahlı hesaplaşma düzeyine varacak denli derinleştiği ve keskinleştiğini gözler önüne serdi. 15 Temmuz'da faşist diktatörlük ve devlet düzeni tam bir kaos içerisine yuvarlandı. Ordu içerisindeki dikey çatlak ve yarılmalar ırkçı islamcı faşist Saray cuntasının iktidarının öyle gösterilmeye çalışıldığı gibi güçlü olmadığını bütün çıplaklığı ile görünür hale getirdi.

Faşist despot Erdoğan'ın Saray cuntası, 7 Haziran seçimlerinden çıkan Meclisi ve özellikle de HDP'nin temsil ettiği halk iradesini tasfiye eden darbeyi tezgahlarken, Yurtta Sulh cuntası darbecileri, onun yanında ve tetikçileri arasındaydı. Faşist zorbalık ve kanlı savaş siyasetini Saray darbesiyle yürürlüğe sokan, orduyu yeni yasalarla güçlendiren Erdoğan'ın Saray cuntası darbecilerin önünü de açtı. Böyle olduğu içindir ki, 15 Temmuz, aynı zamanda darbe içinde darbe girişimidir, darbeciler arası bir iktidar hesaplaşmasıdır.

Faşist diktatörlüğün zorbalık ve savaş siyasetinin suç ortaklarının gırtlak gırtlağa gelmelerinin halklarımızın özgürlük, demokrasi istemiyle, insanca ve onurlu bir yaşam özlemiyle alakası yoktur. Olan diktatörlük içerisindeki iki klik arasında iktidar mücadelesidir. Faşist Saray cuntası, faşist militarist cuntadan daha fazla demokrat değildir. 15 Temmuz darbe girişimi olmuş bitmiş, iktidara el koymak için ihtiyaç duyduğu askeri, siyasi ve uluslararası desteği bulamadığı için başarısızlığa uğramıştır. Saray cuntasının bu durumdan demokrasi kahramanlığı devşirerek darbeci iktidarını güçlendirme stratejisi ve çabaları duraksanmadan teşhir edilmelidir. Faşist politik islamcı Saray cuntası darbecileri, mağdur değil diktatörlüğün başındadır, iktidardadır.

Eğer darbe karşıtlığı demokratik bir değerse, neden CHP, MHP Saray cuntasına dün olduğu gibi destek olmaya devam ediyorlar? Neden 8 Haziran darbesini desteklediler? Daha dün HDP vekillerinin dokunulmazlığını kaldırarak darbeci Saray cuntasıyla işbirliği yapmadılar mı? Anayasa'ya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasını Meclise dayatan demokrasi havariliğine çıkan bu aynı AKP ve faşist cellat Erdoğan cuntası değil miydi? CHP ve MHP faşist Saray cuntasının zorbalık ve savaş siyasetine destek vermediler mi?

Miting meydanlarına, parti binalarına bombaları Saray cuntasının terör aygıtları koymadı mı? Demokratik eylem özgürlüğünü büyük ölçüde tasfiye ederek, propoganda-ajitasyon ve düşünce özgürlüğünü sansürle bastırarak, ezilenlerin örgütlenmesini yargı-polis operasyonlarıyla tasfiye ederek, ordusunu, MİT'ini, polisini, faşist gürühlarını topyekün seferber edip halkın şakağına silah dayayarak 7 Haziran halk iradesine darbe yapanlar faşist cellat Erdoğan'ın başında olduğu Saray cuntası ve AKP değil midir? Cizre'yi, Sur'u, Silopi'yi, Nusaybin'i, Şırnak'ı Kürt halkımızın görkemli özyönetim direnişlerini her çeşit barbarlığı uygulayarak, katliam ve göçertme siyasetiyle, Newroz'u, 1 Mayıs'ı yasaklar ve faşist devlet terörü ile ezmeye çalışan Saray cuntası ve AKP değil midir? Kimse hayale kapılmasın! Kimse ırkçı islamcı faşist Saray cuntasının kontrolündeki AKP ve bu meclisten demokrasi beklemesin.
Oluşan kaostan yararlanarak, sokağa saldığı islamcı faşist sürüleri ve bir ordu haline getirdiği faşist polis aygıtına dayanarak Erdoğan'ın ırkçı islamcı faşist Saray cuntası, halklarımıza gözdağı vermekte, daha kanlı bir iktidar dönemi için hazırlık yapmaktadır. İlerici, devrimci ve demokratik güçler, işçiler ve ezilenler, laikler, Aleviler ve Kürt halkımız başta gelmek üzere halklarımız daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.
Demokrasi ve özgürlük halklarımızın, işçi sınıfı ve ezilenlerin birleşik devrimci demokratik direnişiyle kazanılacaktır. Son olaylar da göstermiştir ki, halklarımızın kendi gücünden, birleşik mücadelesinden başka güvencesi yoktur. İnkarcı sömürgeci faşist diktatörlüğe karşı mücadeleyi olanaklı bütün biçimleriyle yükseltmekten, işçilerin ve ezilenlerin silahlanması ve özsavunmalarını örgütleyip geliştirmekten başka bir yol yoktur.

Halklarımızın birleşik devrimci mücadelesi onur, özgürlük, adalet ve halkların eşitliği savaşımını mutlaka zafere ulaştıracaktır. Tek yol devrim! Faşizmi yeneceğiz!

Document Actions