Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Bağımsız, Sol Bir Güç İçin

Bağımsız, Sol Bir Güç İçin

ICOR 3. Dünya Konferansı’nın Kararı, (Turkish version of “For an independent left assertion”), Kasım 2017

 

Dünyanın şu anda içinde bulunduğu durum işçiler ve kitlelerin diğer emekçi kesimlerinin ümitsizliğini yansıtmaktadır. Kitleler kendilerinin bugünkü yaşam koşullarından açık-seçik hoşnutsuzdurlar. Onlar değişim istiyorlar. Taşınabilir/sağlam bir sol alternatifin eksikliğinde kitlelerin bazı kesimleri bu değişikliği en aşırı sağcılarda arıyorlar. Yalnızca bu bile Trump’ın neden seçilebildiğini, Brexit (Britanya’nın AB’den ayrılışı-ÇN)’in gerçekleşmesini, Marine Le Pen’in, aynı Almanya’da AfD (Almanya için Alternatif- ÇN) gibi, seçilmemiş olsa da yine de seçmenlerden böylesine yüksek oy alabilmesinin nedenini açıklıyor. Bu, partilerin sağ önlemleri destekleyerek birçok ülkelerde seçimleri kazandığı Güney Amerika’nın seçilmiş hükümetlerinde andaki bir değişimin bulunduğunun nedenidir. Bu eğilim dünya çapında izlenebilir.

Bu durumda toplumdaki birçok liberal arasında bir önceki yapının daha iyi olduğu hissiyatı hüküm sürüyor. Hillary Clinton’un ABD’nin problemlerine yanıt olabileceği, Merkel’in, Fransa’da Macron gibi, Almanya’da bir kahraman olduğu duygusu vardır. Kirchner’i Arjantin için istenen aday olarak ve Kongre Partisi’ni Hindistan için çözüm olarak göstermek eğilimi mevcuttur.

Bu ahval içinde devrimcilerin, tarihte geriye gidilemeyeceğini berrak bir şekilde tespit etmeleri gereklidir. “Refah devleti”nin daha eski dönemi dünyanın bugünkü sorunlarının yanıtı değildir. Ancak sosyalizm bu sorunları çözmeye muktedirdir. Tam da bu “refah devleti” bu problemlere sebep olmuştur. Kapitalizmin başka bir biçimi ve onun hayatta kalmasını güvence altına almak için uygulamaya sokulan dünyadaki emperyalizmden başka bir şey değildi bu. “Refah devleti” kapitalizmin kendi içinde barındırdığı çelişkileri çözmek durumunda değildi ve o (“Refah devleti” -ÇN) artmaktaki kriz ile birlikte yeni liberal bir politikanın lehine yeniden çöpe atıldı.

Bu nedenle devrimciler, her ülkede ortanın siyasetçileriyle bir blok oluşturmak yerine bağımsız sol bir güç inşa etmek zorundadırlar. Devrimciler her ülkede somut durumu tahlil etmeli ve insanların eğitim, sağlığın temini, işyerleri, sanayi, tarım vs. gibi somut sorunları için sosyalist ilkeler temelinde seçenekler sunmalıdırlar. Ancak bu yolla, gençliği, işçileri ve emekçi kitleleri yeniden sosyalizm ve komünizm için kazanmasına yardım edecek sağlam bir sol alternatif inşa edilebilir.

Bu durumda savaşın tehdit ettiğini söyleyen başka bir eğilim görülebilirdir. Bu, aynı zamanda Trump yerine Clinton’u, AfD yerine Merkel’i veya dünya çapında en aşırı sağcılar yerine ortanın siyasetçilerini desteklemek için gerekçe olarak ta getirilmektedir. Şimdiki durumda büyük bir savaş tehlikesi bulunduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Kapitalizmin krizi pençesini dünya ekonomisi üzerinde atmayı sürdürdüğünden, emperyalizm, bu krizi savaş vasıtasıyla çözmeye çalışıyor. Batı Asya ve Güney Çin Deniz’inde veya Ukrayna gibi yerlerdeki gibi yakıcı noktalar göz ardı edilemez. Ama aynı zamanda, savaşı engellemek için ortanın güçlerini desteklemek zorunda olduğumuz bir durum da değildir bu. Devrimciler bu durumun bilincinde olmak zorundadırlar.

Bu, bizim insanların somut problemleri için somut çözümlerle biricik alternatifin şunlar olduğunu açıklığa kavuşturmak zorunda olduğumuz bir durumdur:

Bütün ülkelerin işçileri birleşin,

Bütün ülkelerin proleterleri ve ezilen halklar sosyalizmde birleşin.

 

PDF olarak indir

Document Actions