Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Karl Marx’ın 200. Doğum Günü İle İlgili ICOR-Kararı

Karl Marx’ın 200. Doğum Günü İle İlgili ICOR-Kararı

ICOR, (Turkish Version of "ICOR resolution on the 200th anniversary of the birth of Karl Marx"), 24.04.2018

 

Bu yılın 5 Mayıs’ı, düşüncesi insanlık tarihi üzerinde pekâlâ büyük etkilere sahip olan bir kişinin, Karl Marx’ın 200. doğum günüdür. Marx’ın düşünceleri çok kapsamlı ve yönlüdür. O bilimsel sosyalizmi geliştirdi. Bilimsel sosyalizmin üç ana bileşeni diyalektik ve tarihi materyalizm, politik ekonomi ve sınıf mücadelesi öğretisidir. Kısaca toparlanacak olursa, onun çözümlemesi somut durumun somut analizi idi. Marx’ı kapitalizmin karmaşık bağlantılarını keşfetmeye, sosyalist ve komünist devrimin gerekliliğine ve tarihin doğru yorumlanmasına götüren böylesi tahlillerdi. O evrensel bir dâhiydi ve diğer şeyler yanında siyaset, ekonomi, tarih, kültür, sosyoloji ve bilim hakkında çok kapsamlı eserler bitirip yazdı. Proleter kadın hareketi ve çevre hareketi için bilimsel temeli koydu ve anti-ırkçı ve anti-kast hareketlerini öngördü.

Ama onun gücü yalnızca düşüncelerinde yatmıyordu. Çeşitli ülkelerden farklı sendikalar tarafından kurulmuş bulunan (Onun öncülü olan “Komünistler Birliği” ile birlikte) ”Birinci Uluslararası İşçi Birliği”nde (1. Enternasyonal-ÇN) faaliyet yürüttü. (Belçika’da bulunduğu sırada) Alman İşçi Derneği’ni kurdu. Marx ve Engels 1848’de Komünistler Birliği’nin görevlendirmesiyle Komünist Manifesto’yu kaleme aldılar. Böylece O burjuva milliyetçiliğinin karşıtı olarak geliştirdiği proleter enternasyonalizmi ilkesini pratiğe geçirdi.

Bu çalışma Karl Marx’tan en büyük kişisel fedakarlıkları talep etti. Kendisi ve ailesi sıkça yoksulluk ve polis baskısına maruz kaldı. Ülkelerden (iki kez Fransa’dan ve bir kez Belçika’dan) yurtdışı edildi. Prusya ona vatandaşlığı geri vermeyi reddederken, kendisine vatandaşlık vermeyi ret eden İngiltere’de yaşamı ‘vatansız’ olarak sonlandı. Çalışmasını olağanüstü zor koşullarda yapmak zorunda kaldı. Böylesi bir hayat eşinden ve ailesinden büyük bir fedakârlık talep etti. Kendisinin yedi çocuğundan dördü çok genç yaşlarda öldüler.

Karl Marx’ın ekonomi, sosyoloji, tarih vs. gibi farklı alanlarda fikirlerinin doğru olduğunu birçokları kabul ettiler. Fakat onlar onun devrim düşüncesinin doğru olmadığını ve kendisinin diğer fikirleriyle uyum içinde olmadığını öne sürdüler. Bu, açıkça yanlıştır. Karl Marx düşüncelerinin özü onun devrim konseptidir. Bu, onun çalışmasının yaşam nefesidir.

Biz bu günde Karl Marx’ı sadece onun geçmişte yaptıklarını onurlandırmak için anmıyoruz. Biz, Karl Marx’ın düşüncelerinin her şeyden önce gelecek olduğunu, krizlerin farklı türleriyle –ekonomik, siyasi, çevresel, etnik ve kültürel krizler– kırıp geçirdiği bir dünyada bilimsel sosyalizmin olası biricik gelecek olduğunu savunuyoruz. Karl Marx böylesi bir dünyada, –herhangi bir ırk, etnik topluluklar, cinsiyet veya kast karşısında önyargısı olmaksızın– sınıfların olmadığı bir dünyanın olasılığını bize göstermektedir. Üretim araçları –toprak ve fabrikalar– üzerindeki özel mülkiyetin bertaraf edilmesi temelinde bir dünya, insanlığın gerçek tarihinin başlayabileceği bir dünya.

Hepimiz Karl Marx’ı biricik doğru tarzda anmaya çalışalım. Proleter enternasyonalizm ruhu için, demokrasi ve özgürlük uğruna mücadele için, sosyalizm ve komünizm için, Karl Marx’ın bize bir vizyon sunduğu bir dünya için kararlılığımız ve coşkumuzu güçlendirerek.

ICOR tüm devrimcileri 200. yıldönümünü şunlar için kullanmaya çağırıyor:

  • Karl Marx’ın düşüncelerini yaymak.

  • Gençliği Marx’ın gösterdiği devrimci yola girmeleri konusunda esinlendirmek.

  • Şiarı ruhunda dünyayı sosyalizme ve komünizme doğru değiştirmek.

Tüm ülkelerin işçileri, birleşin!

 

PDF olarak indir

Document Actions