Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Katalonya Emekçi Halkıyla Dayanışma Kararı

Katalonya Emekçi Halkıyla Dayanışma Kararı

ICOR 3. Dünya Konferansı’nın Kararı (Turkish version of „Solidarity for Rohingya people“), Kasım 2017

 

Katalonya, İspanya’daki en son olaylar, İspanyol devletinin emperyalist niteliğini, onun faşistleşmesi sürecini ve çok uluslu özelliklere sahip bir devletin oluşturduğu ulusların tarihsel haklarının onun tarafından reddedilmesini yansıtmaktadır.

Katalan burjuvazisinin başını çektiği ve 1 Ekim’deki referandum ile zirve yapmış olan bağımsızlık süreci, İspanya’yı oluşturan halklar ve ulusların sürekli bir asimilasyon sürecinde hükmetme çabası içindeki İspanyol milliyetçiliği tarafından yıllardır reddedilmiş bulunan Katalan halkının ulusal çabalarını yansıtmaktadır.

Katalan burjuva sınıfı bu süreç ile, Katalan emekçi halkının dolaysız çabalarını gizlemeye, onu kendisinin başlıca hakları için mücadelesinden vazgeçirmeye ve onun bu mücadeleyi kendisinin olmayan bir bayrak altında yanlış yolda yürütmeye niyetliydi.

Bununla Katalan emekçi halkını bölmek ve aynı zamanda milliyetçiler için topçu malzemesi olarak kullanılmak için onun karşısına devletin güvenlik güçleri getirilerek sokaklarda en gerici ve en şovenist duygular yaygınlaştırıldı.

Katalonya’nın gerçekten kendi kaderini tayin etmesi, Katalan ulusunun tarihsel taleplerini güvence altına alan tüm seslere kulak verildiği ve aynı zamanda Katalan emekçi halkının tarihsel çabaları için bir ilerleme anlamına gelen geniş bir süreçten ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda burjuvaziye tali bir rol verilecek ve emekçi sınıf bu sürecin önderliğinde anahtar unsur olacaktır.

Katalan emekçi halkı böylece kendi geleceği hakkında özgürce karar verecek ve sosyalizme götürecek bir yolda, İspanya’nın tümünde federatif bir halk cumhuriyetinin inşasına doğru adımlar atabilecektir.

 

PDF olarak indir

Document Actions