Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2019 / OTTO VARGAS- ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

OTTO VARGAS- ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

Arjantin Devrimci Komünist Partisi (Partido Comunista Revolutionaria, Argentina), 15 Şubat 2019

Otto Vargas yoldaş, sevgili genel sekreterimizin 14 Şubat Perşembe günü sabahında öldüğünü büyük acıyla bildiriyoruz.

İşçi sınıfı ve Arjantin halkı ve tüm dünyanın kadın-erkek devrimcileri zamanımızın en büyük Marksist-Leninistlerinden birini yitirdi.

Otto Vargas gençliğinden bu yana yaşamını Arjantin’deki devrimin hizmetine vakfetti.

03 Eylül 1929’da Rio Negro ilinin Luis Beltrán kentinde dünyaya geldi; 19 yaşındayken hukuk yüksek öğrenimini yaptığı La Plata kentinde Komünist Gençlik Birliği (Federación Juvenil Comunista -FJC)’ne, girdi.

 FJC-önderi olarak uluslararası görevleri yerine getirdi. O Gençlik ve yüksekokul öğrencilerinin dünya şenliklerinin dördünün (Berlin, Budapeşte, Varşova ve Moskova) örgütlenmesinin parçasıydı. Küba Devrimi süreciyle bağlantı içindeki gizli görevleri gerçekleştirmek için 1958’de Küba’ya gitti. Otto, Devrim zafer kazandığında, Che Guevara’yla tanıştığı Küba’dan geri döndü. Vargas, 1960’da Che tarafından açılışı yapılan Havana’daki ilk Latin Amerika Gençlik Kongresi başkanlığının üyesi idi.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP)’nin 20. Parti Kongresi’nde revizyonist tezlerin zaferinden ve SBKP’de 1957’de kapitalizmin restorasyonundan sonra tüm dünyanın komünistleri ve devrimcileri arasında büyük çekişmelerin yıllarıydı.

Otto Vargas, revizyonizme karşı ve kendisini devrimci yolda ilerlemenin önünde bir engel olarak geliştirmiş bulunan ve Che Guevara’yı yüz üstü bırakan Arjantin Komünist partisinin ihanetine karşı mücadelenin başında yer aldı. O bu nedenle kendisinin bu partinin başlarından itibaren onu yönettiği Devrimci Komünist Partisi’nin (Partido Comunista Revolucinario, PCR) kuruluşuna ve inşasına önderlik etti. O, işçi sınıfının kendisinin aracına sahip olması ve köylülerle birlikte halkı kendisinin kurtuluşu mücadelesinde birleştirebildiği 06 Ocak 1968’de bir partiyi kuran genç yoldaşların başına geçti. 

Genel sekreterimiz, işçi sınıfının şanlı mücadelelerinin tarihini ve somut olarak ülkemizde devrimci bir dalga var olduğu sırada PCR’in kuruluşu zamanında gerçekleşenleri, onlardan ve halk ayaklanmalarından öğrenmek için incelemek konusunda bizi her zaman teşvik etti. Yoldaşlarımız René Salamanca ve César Gody Àlvarez’in başında bulunduğu Smata Cordoba yakınındaki sınıf mücadeleci akımın önderliği fethetmesi bu sürecin parçasıydı.

Otto Vargas, işsiz kitlelerin Alman nazizmi sırasında nasıl kullanıldıklarını tarihten öğrendi ve işsizlerin sınıf bilinçli örgütlenmesinden yana harekete geçti. Onları, çalışanlar ve emeklilerin yanında işçi hareketinin “üç dayanak”ından biri olarak adlandırdı.

1972, Ongania ve Lanusse diktatörlüklerine karşı mücadele yıllarında partimiz PCR Çin Komünist Partisi tarafından kardeş parti olarak tanındı. Üçüncü Parti Kongre’mizde, Otto Vargas ve diğer yoldaşların yaptıkları başvuru üzerine Marksizm-Leninizm-Maoizm’e bağlandık.

Otto Vargas bu teorik araçları savundu ve daha da geliştirdi. Sovyetler Birliği’ndeki restorasyon sürecini tahlil etti ve 1979’da bir Çin yolculuğundan geri döndüğünde Mao Ze Tung’un memleketinde kapitalizmin restore edilmiş olduğunu ortaya çıkardı. Vargas’ın partimizi önce darbeye karşı ve daha sonra Videla-diktatörlüğüne karşı mücadelede yönettiği bu yıllarda “Biz Maoistler öksüz çocuklar hâline geldik” cümlesini öne çıkardı. Proletaryanın sömürüye karşı mücadelesi ve halkların kurtuluşları için mücadelesinin sürdürülmesini gerektiğinin altını çizdi ve tüm dünyanın revizyonistleri ve emperyalistleri tarafından tetiklenmiş bulunan anti komünist sefere karşı davasını yürüttü. İşçi sınıfının devrimci deneyimlerinin başarısızlığa uğramadığını, bilakis bizim yenildiğimizi, bundan dolayı bizim bu deneyimlerden öğrenmek zorunda olduğumuzu, devrimci bayraklara sarılmak ve yeni zafere giden yolda ilerlemek zorunda olduğumuzu vurguladı.

Otto Vargas, ona ihanet etmiş olanlara karşı Marksist öğretiyi savundu ve en çok sömürülen ve ezilenlerden asla kopmadı. Onun bize miras bıraktığı büyük öğretilerden biri budur.

Devrimci yolun savunulmasındaki ve işçi sınıfına ve halka hizmet uğruna PCR’in birliğini daima korumaktaki sevgili genel sekreterimizin mücadelesindeki bu tutarlılığı, geçen yıl sonunda kendisinin 50-yıllık varoluşunu çok güzel bir toplantıyla kutlayan partimiz için geçerli olduğunu açıklar. Orda 17.000 kadın-erkek yoldaş bu yolu, memleketimiz uğruna didişen tüm emperyalistlere bağımlılığa son verecek ve büyük toprak mülkiyetini bitirecek devrimci bir çıkış yolundan yana olarak güçlendirdiler.

Bizlerin Otto Vargas’ın partisi olduğumuzu ve sevgili önderimizin yaşamının son dakikasına varana dek kendisini vakfettiği, gerekli ulusal ve sosyal devrimi mümkün kılmak görevimizi katbekat üstüne koyacağımızı söylemekten gurur duyuyoruz.

Naaşının ölüm nöbeti Zuccotti Cenaze Enstitüsü’nde Córdoba 5084, CABA, 15. 2 Cuma günü, saat 10.30’dan 16. 2. Cumartesi, saat 13.30’e kadar gerçekleşecektir. Daha sonra Chacarita Mezarlığına defnedilecektir.

www.pcr.org.ar / https://twitter.com/PCRargentina / Facebook: PCR.Argentina

Prensa PCR: 0221-154541236 / 011 – 49514666

Información y adhesiones: partidocomunistarevolucuonaria@gmail.com

 

      

  

  

   

 

Document Actions