Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2019 / Rebellie tegen de imperialistische EU is gerechtvaardigd! Leve de internationale solidariteit! Versterk ICOR!

Rebellie tegen de imperialistische EU is gerechtvaardigd! Leve de internationale solidariteit! Versterk ICOR!

Europees Continentaal Comité, Verklaring van ICOR Europa over de Europese verkiezingen (23 tot 29 mei 2019) ( Declaration of ICOR Europe in Dutch)

 

Europa is in beweging! In bijna alle landen zijn er massademonstraties, stakingen van arbeiders en jongerenprotesten. De massaprotesten zijn gericht tegen corrupte regeringen, tegen de ruk naar rechts van regeringen en burgerlijke partijen, tegen een onmenselijk vluchtelingenbeleid, tegen een crimineel milieubeleid, tegen het ontnemen van rechten en verslechtering van de sociale situatie, tegen militaire bewapening.

In veel van deze strijdbewegingen zijn ICOR-organisaties actief en zij staan voor een radicaal links en revolutionair alternatief voor het kapitalisme en het imperialistische EU-blok. De ICOR-organisaties en -partijen in Europa gebruiken de Europese verkiezingen in mei 2019 om dit linkse alternatief en het protest tegen het imperialistische EU-beleid op straat uit te dragen. Wij roepen op tot overleg in alle landen over de opbouw van een breed antifascistisch, anti-imperialistisch eenheidsfront en om elk imperialistisch oorlogsstoken resoluut te bestrijden.

Macron, Merkel, Junker etc. presenteren hun politiek graag als vreedzaam, humaan, sociaal, democratisch en ecologisch. Maar de Europese Unie is geen progressief alternatief voor het uiterst rechtse beleid van de gezamenlijke imperialisten en geen alternatief voor de VS als belangrijkste oorlogsstoker en imperialistische supermacht. De EU is een coalitie van uitbuiters, die elkaar steunen, van grote imperialistische staten en afhankelijke kapitalistische landen, maar die profiteren van de uitbuiting die de EU bedrijft. De EU is een instrument voor de herverdeling van de wereld en schrikt niet terug voor misdaden en oorlog! De grote monopoliegroepen zoals Volkswagen, Total, Orano-Areva, Airbus, Rheinmetall-Borsig bepalen de agenda van de EU - ook in haar lidstaten. Ideeën dat de EU kan worden omgevormd tot een "vreedzame, democratische en arbeidersvriendelijke" verbond, met behoud van het kapitalisme, zijn reformistische en revisionistische illusies.

De Europese Unie - dat is toenemende uitbuiting! De EU is een machine die armoede onder werkenden produceert, de rechten van werkers afbouwt, werktijden flexibiliseert en de openbare voorzieningen privatiseert! 18 Miljoen mensen zijn officieel geregistreerde werklozen in de EU, in Griekenland 20,1%, in Spanje bijna 16% en bijna 3,4 miljoen jongeren onder de 25 jaar zoeken werk.

ICOR strijdt tegen de vernietiging van sociale rechten en de voortdurend groeiende uitbuiting van arbeiders. Voor banen en sociale rechten!

De Europese Unie - een engel van de vrede? Toen de militaire alliantie PESCO (Permanent Structured Co-operation) door 23 EU-landen werd opgericht, is een gestage stijging van de militaire uitgaven vastgelegd. Militair materieel en multinationale strijdkrachten zoals het Eurokorps van 60.000 man worden verder ontwikkeld en er worden buitenlandse missies uitgevoerd in Azië en Afrika. In alle Europese landen vinden echter demonstraties tegen militarisme, chauvinisme en oorlog plaats. Het zijn de massa's die de lessen van de twee wereldoorlogen hebben geleerd - zij zijn de beslissende vredesmacht.

ICOR staat voor de vastbesloten strijd tegen elke imperialistische oorlogspolitiek!

De Europese Unie - pionier in het milieubeleid? De EU is als belangrijke kapitalistische economische macht een van de hoofdverantwoordelijken voor de verdergaande ontwikkeling naar een wereldwijde milieuramp. In Europa zijn nog steeds dodelijke pesticiden toegestaan, kernenergie wordt op grote schaal gebruikt. Giftig afval, bodem-,lucht- en waterverontreiniging, de CO-2-uitstoot blijft stijgen. De strijd tegen deze milieuvernietiging versterkt zich, in veel landen is de ‘Fridays for Future’-beweging gegroeid.

Wereldwijd actief verzet tegen de aanvallen van de imperialistische heersers van de wereld op mens en natuur! - De redding van de natuurlijke leefomgeving van de winsteconomie vereist de revolutionaire overwinning van imperialisme/kapitalisme met het perspectief van een bevrijde socialistische samenleving.

De politiek van de Europese Unie wordt dag na dag reactionairder en het staatsapparaat fascistoïde. De politie in Europa vervolgt progressieve mensen en revolutionairen, de strijd van arbeiders wordt gecriminaliseerd. Met het reactionaire burgerlijke vluchtelingenpolitiek heeft het van de Middellandse Zee een massagraf gemaakt. ICOR Europa staat voor het recht om te vluchten. Voor de verdediging van democratische rechten en vrijheden! Solidariteit met de revolutionaire bevrijdingsstrijd, solidariteit met de Koerdische en Palestijnse vrijheidsstrijd!

Met de ruk naar rechts van steeds meer regeringen in Europa krijgen de ultra reactionaire krachten een politiek platform, die de ontwikkeling van fascistische of neofascistische organisaties mogelijk maakt. Zij treden op als tegenstanders van de EU. Maar ze verspreiden racisme en nationalisme, verdedigen het kapitalisme en verdoezelen het imperialistische karakter van de EU.

Stop de ruk naar rechts van de Europese regeringen!

De crisis in de EU neemt toe met de Brexit van Groot-Brittannië en met de voorbode van een volgende wereldwijde economische en financiële crisis. De heersers zullen altijd proberen de last van de crisis af te schuiven naar de arbeiders, naar de massa. Ons antwoord is: samen en verenigd in ICOR zullen we onze inspanningen intensiveren om de praktische samenwerking, coördinatie en revolutionering van de strijd mogelijk te maken.

Proletariërs van alle landen, verenigen zich!

Proletariërs van alle landen en onderdrukte volkeren, verenigen zich!

Bereid de internationale socialistische revolutie voor met als doel het creëren van een vrije federatie van socialistische staten van de wereld.

Versterkt ICOR – wordt ‘Vrienden van ICOR’ – Versterk de revolutionaire partijen in Europa - Leve de internationale solidariteit!


Document Actions