Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2020 / (Turkish) Faşist Trump Seçimle İktidardan indirildi!

(Turkish) Faşist Trump Seçimle İktidardan indirildi!

ICOR, 23/Nov/2020

 

Trump, you’ re fired! [Trump, kovuldun! -ÇN]

Donald Trump’ın ABD başkanı olarak seçimle iktidardan alaşağı edilmiş olması, ABD’deki işçi, kadın ve halk hareketinin büyük bir başarısıdır. Ülkenin birçok kenti ve bölgesinde kutlamalar yapılmaktadır! Bu şekilde onun ırkçılık, seksizm ve sosyal şovenizm ideolojisi temelinde, yalan ve demagoji ile eşleşmiş olan devlet terörüyle birleşik ultra gerici siyaseti ve Trump’un kişisel yönetim tarzı da seçimle alaşağı edildi.

Yerel müttefiklerin de Amerikan askeri gücünü desteklemek için daha büyük mali yükleri taşımaya

zorlanmış oldukları savaşların keskinleştirilmesi ve tırmandırılması;

Koronaya karşı mücadelenin durdurulmasını insan yaşamı pahasına bilinçli olarak göze alarak

Koronaya karşı mücadelenin başarısızlığa uğratılması;

Çevre tahribatının inkâr edilişi

Seçimle alaşağı edildi.

Milyonlar artık tüm bunları sineye çekmek istemiyor!

Milyonlar ilk kez Trump’ı başlarından def etmek için kendilerinin seçim haklarını kullandılar.

Binlerce, her şeyden önce genç gösterici oyların sayımı sırasında “Count every vote!” [Her oyu sayın! -ÇN] sloganıyla Trump’ın mektupla verilen oyların sayılmasını engellemek ve onları illegal oylar olarak deklare etmek çabalarını protesto ettiler. Joe Biden/Kamala Harris’in seçim kampanyasının esas olarak 150 milyarder tarafından finanse edilmiş olması uluslararası ve ABD mali sermayesinin, uyanmış bulunan işçi sınıfının sınıfsal bilincini ve kitlelerin mücadeleci bilincini geri püskürtmek konusunda Trump’tan daha iyi durumda olduklarını da dile getirmektedir. Yani onların [Joe Biden/Kamala Harris’in -ÇN] seçilmesi ABD’deki egemen sınıfın bir kesiminin de istemine uygundur. Biden de kitlelere düşman bir siyasetten yanadır. O senatör olarak ırkçı polis yasalarını destekledi ve Obama’nın başkan yardımcısı olarak şimdi gelecekteki ABD-başkanı olarak da ABD-emperyalizminin çıkarı doğrultusunda aynen bir iç-ve dış siyasetten yana tavır takındı.

Demokratların partisi, rakibi Cumhuriyetçi Parti gibi ABD-sermayesinin bir partisidir! Bir Biden-hükümetinden sömürülen ve ezilenlerin durumunda başlıca bir iyileştirme beklemek büyük bir hayaldir. Bu hükümet dış politikada da ABD-emperyalizminin siyasetini sürdürecektir. Belki propagandanın saldırganlığı değişecektir. Ama Biden'den de ABD-emperyalizminin çıkarı doğrultusunda saldırgan bir dış siyaset beklenmelidir.

İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin mücadeleleri Trump’un faşist yöntemlerine karşı çıkıyor

Söz konusu seçimlerden buyana ki bu protestolar, her şeyden önce Black-lives-matter-Hareketiyle birlikte bir tırmanış kazanmış bulunan ABD’deki işçi ve kitlesel mücadeleler bir dalga hâlinde büyüdü. Örneğin Mart’tan buyana en azından 1.100 grev ve mücadeleci eylemler vardı. (1) ABD’li sendika hareketi kendisini daha güçlü bir şekilde

---------------------

(1) Kaynak: https://paydayreport.com

siyasi olarak konumlandırıyor. Batı sahilindeki liman işçilerinin 19 Haziran’daki anti-ırkçılık hareketi ile dayanışmak için sekiz saatlik grevi sadece bir örnektir.

Trump’ın yenilgisi aynı zamanda dünyada Narendra Modi, Avrupalı Erdoğan ve Orban, Bolsonaro, Duque ve diğerleri gibi faşistler için de siyasi bir yenilgidir.

73 milyonun üzerinde insan ne de olsa Trump’ı seçtiler. Yani Trump’un ultra gerici, kısmen faşist politikası ABD-mali sermayesinin kesimleri tarafından hâlâ destekleniyor; ve de ABD’de önemli bir kitle tabanına sahiptir. Kendisinin “Önce Amerika” siyasetinden ötürü tek tek ücret zamları ve işyerleri yaratması, sınıf bilinci düşük işçiler nezdinde, Biden’in sahip olmadığı, kimi desteğe sevk etti. Bu, küçümsenmemelidir ve özellikle Trump ve onun arkasında duranlar ve taraftarları dünya görüşleri bakımından ve siyasi olarak nüfuz edinmeyi sürdüreceklerinden, bu, tüm dünyada gerekli bilinç oluşturmak için bir ders olmak zorundadır. Dahası Biden-idaresi bu onayı, bizzat kendisinin seçim vaatlerini sulandırmak için daha gerici politika doğrultusunda kullanabilir.

Trump darbe yapar mı?

Trump şimdiye kadar kendisinin seçim yenilgisini tanımayı ret etti. O 20 Ocak’a kadar ordu ve Ulusal Muhafızların görev başındaki başkomutanı olduğundan bu, son derece tehlikelidir. Trump, Vaşington ve diğer kentlerdeki protestolara karşı askeri birlikleri aktif görevle yollamak istediğinde, kendisine karşı çıkan onun savunma bakanı Mark Esper’in seçimden sonra azledilmesi, kendisinin niyetleri hakkındaki ciddi endişeleri güçlendirdi. En azından yedi sendika ve AFL-CIO Sendika Çatı Birliğinin üç yerel birliği kendilerinin çatı birliğinin, eğer Trump kendisinin makamından inmeyi reddederse, genel greve çağırmayı talep ediyorlar. O zaman ICOR-örgütleri işçileri ve geniş kitleleri kendi ülkelerinde bununla ilgili dayanışma faaliyetleri yapmaya çağıracaklardır. Bu bağlamda bu demokratik mücadelelerin Demokratik Partinin Trump ile iktidar dalaşında araç olarak kötüye kullanılmasının engellenmesi önemlidir.

ABD-işçi sınıfının sosyalist perspektife gereksinimi var!

Trump seçimle devrildi, ama faşizme karşı bu mücadele devam ediyor. Seksizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı hâlâ varlıklarını sürdürüyorlar. Biden bu siyasi ve sosyal kutuplaşmayı pat diye çözemez ve ABD’de tamamen toplumsal bir krizin gelişmesi mümkündür.

ABD’deki ilerici, devrimci güçler ve hareketler, marksist-leninist güçleri ve ABD’deki parti inşasını giderek güçlendirmek için kendilerini anti emperyalist ve anti faşist bir birleşik cephe içinde bir araya getirmek üzere cesaretlendirilebilir.

ABD’deki anti faşist, anti-ırkçı ve devrimci hareketle dünya çapında dayanışma!

Devrimci parti ve örgütlerin güçlendirilmesi için!

ICOR ve anti emperyalist Birleşik Cephenin İnşası İçin İleri!

 

Document Actions