Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2022 / (Polish) Imperialistyczny militaryzm rozprzestrzenia się jak pożar - wzywamy do aktywnego oporu w całej Europie w walce o pokój na świecie!

(Polish) Imperialistyczny militaryzm rozprzestrzenia się jak pożar - wzywamy do aktywnego oporu w całej Europie w walce o pokój na świecie!

Oświadczenie Europejskiej Rady Koordynacyjnej ICOR, 14.03.2022r.

 

Rankiem 24 lutego imperialistyczna Rosja rozpoczęła zbrojną agresję na Ukrainę. To nowe zaostrzenie międzyimperialistycznych sprzeczności w samym centrum Europy. Istnieje niebezpieczeństwo, że w tej niesprawiedliwej wojnie dojdzie do bezpośredniego starcia wojsk USA, NATO i Rosji.

 

W wojnie psychologicznej, imperialistyczne – USA, NATO i UE próbują przedstawić swoje zbrojenie się jako „pokojowe”. Jest to oburzająca hipokryzja, biorąc pod uwagę okrążanie Rosji 700 bazami wojskowymi z miesiąca na miesiąc , ciągłe zbrojenie NATO do ponad 1000 mld $ (Rosja to 61,7 mld $), przerzut wojsk NATO do krajów bałtyckich NATO, Rumunia (z Niemiec) i dyplomację wojenną.

 

Tło dla obecnej eskalacji konfliktu w Ukrainie stanowi światowy kryzys gospodarczy i finansowy, w którym różne bloki imperialistyczne walczą o redystrybucję swoich stref władzy i wpływów. To właśnie kapitalistyczny kryzys surowcowy w szczególności hamuje rozwój gospodarczy.

 

Sprzeciwiamy się przerzucaniu kosztów wojny na robotników i masy ludowe! Na eskalację konfliktu o Ukrainę międzynarodowe korporacje natychmiast zareagowały drastycznym wzrostem cen gazu ziemnego. Już rankiem 24 lutego wzrosły one o 30%. Kosztem mas pracujących, budżety wojskowe mają zostać zwiększone „z dnia na dzień”. Wbrew woli pokojowo nastawionych mas, ogromny wzrost wydatków wojskowych nie mógł dotychczas zostać zrealizowany na Zachodzie. Teraz ma się on stać argumentem na rzecz imperialistycznej polityki wobec Rosji. To, co do tej pory nie powiodło się z uwagi na wysiłek robotników, kobiet i młodzieży na rzecz pokoju, teraz ma być usprawiedliwione i wymuszane polityką imperialistycznej Rosji.

 

Wbrew strategiom różnych organizacji, by skłonić ludzi do opowiedzenia się po jednej lub drugiej stronie imperialistycznej polityki, organizacje ICOR wzywają do: aktywnego oporu przeciwko każdej imperialistycznej agresji i wojnie – nieważne czy ze strony USA/NATO, UE czy Rosji i jej sojuszników! Kilka dni temu apelowała o to organizacja członkowska na Ukrainie KSRD (Rada Koordynacyjna Ruchu Robotniczego Ukrainy):

 

„My, proletariackie organizacje rewolucyjne świata, stanowczo potępiamy militaryzm imperialistów. Ponieważ za ich roszczeniami o sprawiedliwość lub „odwet” kryją się osobiste interesy i pragnienie osiągnięcia własnych celów kosztem życia robotników (...) Klasa robotnicza musi zorganizować się, by walczyć o własne interesy, zwłaszcza na szczeblu międzynarodowym”.

 

Sytuacja wymaga nowego, międzynarodowego ruchu pokojowego skierowanego przeciwko każdej polityce imperialistycznej. ICOR jako rewolucyjna organizacja światowa (62 organizacje członkowskie) wraz z 28 organizacjami członkowskimi w Europie w 18 krajach, w tym w Rosji, Ukrainie, Białorusi itd. jest w stanie podjąć wszelkie inicjatywy w tej kwestii.

 

W sposób szczególny wzywamy wojujących górników, dokerów, transportowców, pracowników wielkich korporacji, aby stanowili kręgosłup aktywnego oporu. Podobnie rzuca się wyzwanie wojującemu ruchowi kobiecemu i buntowniczej młodzieży. Europejscy koordynatorzy zapewniają pokojowo nastawionych robotników i masy ludowe w Ukrainie i Rosji: jesteśmy z wami!

 

Rezolucja ICOR z 14.03.2022 r. wzywa do organizowania akcji protestacyjnych, wieców, sprzeciwu we wszystkich krajach w razie wybuchu wojny.

 

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Proletariusze wszystkich krajów i narodów uciskanych, łączcie się!

Walka o pokój, przyjaźń między narodami i socjalizm

Europejskiej Rada Koordynacyjna ICOR

Document Actions