Home
(Polish) Imperialistyczny militaryzm rozprzestrzenia się jak pożar - wzywamy do aktywnego oporu w całej Europie w walce o pokój na świecie!