Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2022 / (Turkish) Emperyalistler, Ukrayna’dan elinizi çekin! Kriz, yağmalama ve savaş eğilimini artırıyor

(Turkish) Emperyalistler, Ukrayna’dan elinizi çekin! Kriz, yağmalama ve savaş eğilimini artırıyor

Devrimci Maoist Komünist Parti (PCMR) Arjantin, 6. 3. 2022

 

Pandemi, emperyalizm evresindeki yozlaşmasının ortasında çöküşünü engellemek için kestirme yol arayan kapitalizmin, genel kriz ve en önemli ekonomik ve askeri güçler arasındaki çelişkileri keskinleştirmiştir. Her kaynak, her yatırım, her toprak ve her nüfuz alanı, emperyalizmin kendisinin eski savaş oyununa davet ettiği santranç tahtasındaki stratejik bir figür hâline geldi. Bu santranç tahtasında Çin, Rusya ve onların müttefikleri, hegemonya uğruna ve yeni Avrasya güç bloğunun ilerleyişinin önüne set çekmek için kendisi açısından Atlantik ve Pasifik ittifaklarını yeniden canlandırmış olan ABD karşısında üstünlük konumu uğruna mücadeleye hazırlanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ve neredeyse tek başına ABD’nin yönettiği bu eski güç, halklar ve ulusları borçlar, yatırımlar, saldırı savaşları ve kaynakların yağmalanması vasıtasıyla boyunduruk altına aldı. ABD’nin genel bir güç kaybının arka planının varlığında Çin ve Rusya’nın büyüyen ekonomik ve askeri gücü, her türden daha yüksek askeri giderlerin ve harekâtların genel yasa olduğu ortamda artan çatışma senaryosuna sürüklüyor. Birbiriyle rekabet hâlindeki bloklar ve ittifakların oluşması esas olarak Asya, Afrika ve Amerika’daki ülkeler ve bölgeler uğruna mücadele edilirken, Avrupalı ülkeleri belirleyici bir şekilde nüfuz altına almaya yoğunlaşılıyor.

Ukrayna, şu anda bu hareketler arasındaki çatışmanın merkezinde durmaktadır. Orası Soğuk Savaş sonrasındaki siyasi krizdeki zayıf halkadır; Avrupa’nın büyük bir bölümü için enerji ve hammadde tedarik etmektedir ve bu nedenle güçler arasındaki çatışmayla belirlenen jeo politikada önemli bir faktördür. O [söz konusu kriz –ÇN], Almanya’ya yeni bir Rus gaz boru hattının çalışmaya başlaması (ABD’nin likit (LNG) gaz ile değiştirmek istediği, ne var ki epeyi daha yüksek masraflı) ile ilgili olarak pat durumunun ve Çin tekel sermayesinin diğerlerinin yanı sıra Rus tekelleriyle birlikte Ukrayna’yı ve bölgeyi Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Çin girişiminin bir parçası olarak güvence altına alma gerekliliğinin sonucudur.

SSCB’nin çöküşünden buyana, hükümetler daha hâlâ Moskova ile sıkı bir şekilde dost olmalarına karşın Ukrayna artık Rus Federasyonu’nun kontrolü altında bulunmamaktaydı. Ukrayna’daki siyasi kriz “Rusya yanlısı” hükümeti istikrarsızlaştırdı; onu alaşağı etti ve 2014’te “Avrupa Birliği/NATO yanlı”larını resmen iktidara getirdi. Bu adıma tepki olarak Ruslar, bir iç savaş atmosferi içinde bir kurgu uyguladılar ve Kırım yarımadasını ilhak ettiler. Donbas’da –çoğunluğu Rusların yerleştiği Ukrayna’nın doğusunda– AB ve NATO’ya üye olabilmek için kendilerinin her iki “halk cumhuriyetleri”nin bağımsızlığını talep eden içinde milislerin kurulduğu bir tür tampon bölge kuruldu. Rus Federasyonu’na bir katılış bakış açısıyla. Şimdiye kadar asla olmadığı şekilde milliyetçilik her iki tarafta da arttı ve tetiklendi. İhtilaf tarafları arasındaki zayıf bir anlaşma, her şeyden önce IWF [IMF-Uluslararası Para Fonu –ÇN] ile ABD’nin önderliğinde borçlandırmaya, yabancılaştırmaya ve sanayisizleştirmeye sevketti ve Donbas’ı yeniden fethetmek ve Rus Federasyonu’nun işgalini keskinleştirmek niyetiyle yeni bir borçlandırma ve askeri yardım vaadi ve NATO güçleri tarafından silahlandırmayla yanıtlanması gereken krizi belirledi.

Ne var ki, bunalım ve ihtiyaçlar hareket alanını daraltıyor ve bu güçleri daha saldırgan bir davranışa zorluyor. Her iki devletten hiçbiri savaşmadan vazgeçmeye razı değiller ve ABD’nin bu çatışmadaki zayıf noktasını ve onların müttefikleri arasındaki ayan-beyan farklılıkları hisseden Ruslar, önleyici olarak saldırarak ve tümüne oynayarak müdahale etmeye karar verdiler. Ukrayna Rus denetimi altında bulunduğundan NATO şimdi, artık potansiyel düşmanını uzaktan köşeye sıkıştıran biri olmayacak, bilakis o Rus askeri birliklerini kendi sınırlarında, yani yüz yüze bulacaktır. Bu ise savaşın, şimdiye kadar hiç yaşanmamış bir savaşa doğru sürüklenerek, tehlikeli bir şekilde tırmandırılmasıdır.

Ne IMF ne ABD ne NATO ne de RUSYA ile birlikte.

Putin’in Ukrayna’da barış getirme ve anti-Nazi mücadele üzerine yemin-billahları, aynı onun sözde ilericiliği gibi yanlıştır. Hem Rus hem de Ukrayna halkı, aynı diğer emperyalistlerin kendi “arka bahçe”leri olarak gördüklerine davrandığı gibi davranan bir güçten bir şey bekleyemezler. Kendi egemenlik alanında da bir krizin içine girmiş bulunan ve bunu askeri gücünü kullanarak geçiştirmeye çalışan Putin, bir kurtarıcı olmaktan çok uzaktır ve arkasını Çin’e yaslamış girişimcilerin muhafazakâr ve baskıcı tepkisini oluşturmaktadır. ABD, AB ve diğerlerinin Rus ekonomisine karşı şimdi uygulamaya koyduğu yaptırım ve boykot paketi, Rus iktisadını ağır bir şekilde vuracak, Putin’in yurtiçi ve dışındaki hareketlerini daha tehlikeli hâle getirecektir. Rus halkı, liberalizm ve kendisini savunma sahte bahanesi altında girişilmiş bulunan Ukrayna’ya karşı önlemleri geri çevirmek ve içteki daha ileri ağır baskılara veya şuandaki krizin giderlerini istisnasız üstlenmeye direnmeye hazırlanmak zorundadır.

Savaşa karşı çıkan ve çelişkileri halkın devrimci yolu için kullanan aktif bağımsız bir hareket

İşçiler ve halklar güçlerin bu müdahalesini geri çevirmek ve süren ilhak ve emperyalistler arası savaşa karşı seferber olmaya çağırmak zorundadırlar. Bölge halkları için güçler arasındaki çatışmalar veya Putin’in yanlış önderliğindeki yeni Çarizm değil, Bolşevik Devrim zamanlarında olduğu gibi sosyalist bir halk iktidarı altında dayanışma içinde birliğe gitme daha önemlidir.

 

Ukrayna halkına ve ulusuna işgalci güce karşı aktif dayanışmayla davranmak ve geniş ve mücadeleci bir hareket yaratmak için sömürü ve savaşa karşı dünya çapında direnişin eylemleriyle birlikte iş birliği yapmak gereklidir. Çökmekte olan emperyalizmin krizi, güçler ve faşizm arasındaki gerici savaş için yolu açıyor; ama o [kriz –ÇN] bir kurtuluş ve sosyalist bir çıkış yolu arayışında halklar ve ulusların enerjik müdahale etmesi için koşulları da yaratıyor.

Gerici saldırı savaşına ve güçler arasındaki savaşa hayır!

ABD/NATO ve Rusya’nın Ukrayna’daki müdahalesine hayır!

Ukrayna’daki bombalamalar derhâl durdurulsun ve Rus askeri birlikleri geri çekilsin!

Ukrayna Halkı ve Ukrayna Ulusunun Kendi Kaderini Kendisinin Tayin Etmesi Hakkı İçin!

Devrimci Maoist Komünist Parti (PCMR) Arjantin, 6. 3. 2022

Document Actions